hhc Global Helpline

< จุดมุ่งหมายขององค์กร >

เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลืออันมีค่าอย่างยิ่งต่อ
สุขภาพบุคคล ภายใต้ระบบการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ที่มี
ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงสุดของกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

โปรดใช้ hhc Global Helpline นี้เพื่อปรึกษาและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจตอบกลับเรื่องที่ไม่สามารถรองรับได้หากเป็นการปรึกษาหรือรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดต่อไปนี้

  • เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของENW(บริษัทย่อยในต่างประเทศ) และปัญหากฎหมายส่วนบุคคล
  • ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท ฯลฯ
  • การกล่าวร้ายอื่นๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องของENW
  • เรื่องที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ได้จัดการ เช่น การประเมินบุคลากร การจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทน

เส้นทางติดต่อ :

อาจมีการตัดสินว่าจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำเป็น เช่น ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานใหญ่ทั่วโลก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแต่ละประเทศ หากถูกตัดสินแล้วว่าจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแต่ละประเทศและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราจะยืนยันกับผู้แจ้งเบาะแสล่วงหน้า

ข้อควรระวัง :

  • เราไม่มีการลงโทษหรือตัดสินลงโทษเนื่องจากการรายงานโดยสุจริตถึงการละเมิดและการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งไม่ยินยอมให้มีการกีดขวางการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หรือการเอาคืนพนักงานที่รายงาน และการรายงานรายละเอียดเท็จด้วย การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน และเราจะรับมือผู้ละเมิดอย่างเที่ยงตรงรวมถึงการตัดสินลงโทษด้วย
  • โปรดนำเสนอให้มากที่สุดหากมีเอกสารหลักฐานที่เป็นรูปธรรม (บันทึก อีเมล เอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อทำการปรึกษาและแจ้งเบาะแส
  • โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่เราไม่สามารถรองรับการตรวจสอบได้หากไม่ได้รับความร่วมมือหลังจากที่ร้องขอการจัดหาเอกสาร ฯลฯ และหากไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่จำเป็นได้เนื่องจากขาดการติดต่อกับเรา

*เมื่อต้องการใช้ hhc Global Helpline นี้ โปรดอ่าน “ข้อร้องขอความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคล" (PDF) จาก Eisai Co., Ltd. (จากนี้เรียก "ECL") และทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเกี่ยวกับความยินยอมที่ด้านล่างของหน้าจอ

ข้อร้องขอความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการใช้ hhc Global Helpline

"hhc Global Helpline" ดำเนินงานโดย "TSUHO Support Center Co., Ltd. (ศูนย์นี้)"

hhc Global Helpline ให้บริการโดยรับคำขอจาก ECL (จากนี้เรียก "บริษัทที่เข้าร่วม") เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับ ECL และ ENW จากนั้นให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทที่เข้าร่วม

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำจากบริษัทที่เข้าร่วมเมื่อใช้งาน รวมถึงขอบข่ายของปัญหาที่รับเรื่อง

ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้เพื่อใช้งาน hhc Global Helpline

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

Step.1
เลือกภาษาที่ใช้บริการ
Step.2
ใส่รหัสผ่าน
Step.3
ยืนยันข้อกำหนดการใช้งาน
Step.4
กรอกข้อมูลการลงทะเบียน
Step.5
ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
Step.6
การลงทะเบียนเสร็จสิ้น

หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น เมล์ยืนยันการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกไว้ใน Step.4
โปรดส่งรายละเอียดการรายงานของคุณโดยตอบกลับมาที่เมล์ยืนยันการลงทะเบียน

โปรดดูเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานได้ที่ "การดำเนินงานของ TSUHO Support Center"

การดำเนินงานของ TSUHO Support Center

ข้อมูลโดยย่อของศูนย์

TSUHO Support Center Co., Ltd.

ก่อตั้ง
10 กันยายน 2013
ทุนจดทะเบียน
2 ล้านเยน
(บริษัทย่อย 100% ของ Integrex Inc.)
ที่อยู่
5-8-14 ชั้น 7, ฮิโรโอะ เขตชิบูยะ โตเกียว

*โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยศูนย์นี้ได้ที่ "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายความเป็นส่วนตัว)" ของ TSUHO Support Center Co., Ltd.

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของศูนย์