hhc Global Helpline

< Mục tiêu của Công ty >

Một công ty chăm sóc sức khỏe con người,
có khả năng vừa có những đóng góp ý nghĩa vào hệ thống chăm sóc y tế,
đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và pháp luật trong hoạt động kinh doanh

Vui lòng sử dụng hhc Global Helpline này để trao đổi hoặc báo tin về vấn đề tuân thủ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể phản hồi rằng không thể xử lý trong trường hợp nhận được trao đổi hoặc tin báo liên quan tới nội dung hoặc mục đích dưới đây.

  • Các vấn đề pháp lý mang tính cá nhân hoặc không liên quan tới nghiệp vụ của ENW (công ty con ở nước ngoài)
  • Đề xuất hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách của công ty, v.v.
  • Vu khống cá nhân liên quan khác của ENW
  • Những việc mà bộ phận kiểm soát tuân thủ không phụ trách, chẳng hạn như đánh giá nhân sự, quản lý tiền lương và phúc lợi, v.v.

Quy trình liên hệ:

Trong trường hợp cần thiết, ngoài các bộ phận như bộ phận pháp chế, bộ phận nhân sự, v.v. của trụ sở công ty ở nước ngoài, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bộ phận liên quan như người phụ trách kiểm soát tuân thủ tại các quốc gia. Trường hợp được xác định cần phải chia sẻ thông tin với người phụ trách kiểm soát tuân thủ và các bộ phận liên quan tại các quốc gia, chúng tôi sẽ xác nhận trước với người báo tin.

Lưu ý:

  • Người báo tin sẽ không bị phạt hoặc khiển trách vì đã thành thật báo cáo về vi phạm hoặc vi phạm có thể xảy ra. Nghiêm cấm việc cản trở công tác điều tra về vi phạm hoặc vi phạm có thể xảy ra, hoặc trả đũa nhân viên báo cáo, hoặc báo cáo thông tin sai lệch. Các hành vi nêu trên cũng được coi là vi phạm và người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, thậm chí có thể bị kỷ luật.
  • Vui lòng cung cấp bằng chứng hữu ích cụ thể nhất có thể nếu có thể (ví dụ như bản ghi âm, email, tài liệu, v.v.) khi trao đổi hoặc báo tin.
  • Cũng có trường hợp chúng tôi không thể thực hiện điều tra nếu không thể xác nhận được các thông tin cần thiết, không nhận được sự hợp tác từ phía người báo tin, hoặc hoàn toàn không thể liên hệ được với người báo tin sau khi chúng tôi yêu cầu cung cấp tài liệu, nên rất mong quý vị thông cảm.

*Trước khi sử dụng hhc Global Helpline này, vui lòng đọc "Yêu cầu đồng ý về việc thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân" (PDF) từ Eisai Co., Ltd. (sau đây gọi là "ECL") và đánh dấu vào ô đồng ý ở cuối màn hình.

Yêu cầu đồng ý về việc thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân

Hướng dẫn sử dụng hhc Global Helpline

"hhc Global Helpline" do "TSUHO Support Center Co., Ltd. (Trung tâm này)" quản lý vận hành.

hhc Global Helpline cung cấp dịch vụ nhận yêu cầu từ ECL (sau đây gọi là "Công ty tham gia") để tiếp nhận thông tin về các sự cố lừa đảo và bê bối liên quan đến ECL và ENW, và cung cấp các thông tin đó cho các Công ty tham gia.

Khi sử dụng, bao gồm cả phạm vi tiếp nhận, bạn hãy xác nhận tại nội dung hướng dẫn từ các công ty tham gia.

Bạn cần phải đăng ký trên trang này để sử dụng hhc Global Helpline.

Quy trình đăng ký

Quy trình đăng ký như sau.

Bước 1.
Chọn ngôn ngữ để sử dụng
Bước 2.
Nhập Password
Bước 3.
Kiểm tra Điều khoản sử dụng
Bước 4.
Nhập thông tin đăng ký
Bước 5.
Xác nhận nội dung đăng ký
Bước 6.
Kết thúc đăng ký

Sau khi đăng ký hoàn tất, một mail xác nhận đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập tại bước 4.
Vui lòng gửi nội dung báo tin bằng cách trả lời mail xác nhận đăng ký.

Để biết quy trình báo tin, vui lòng xem "Nghiệp vụ của TSUHO Support Center"

Nghiệp vụ của TSUHO Support Center

Giới thiệu tổng quan về trung tâm

TSUHO Support Center Co., Ltd.

Thành lập
Ngày 10 tháng 09 năm 2013
Vốn đầu tư
2.000.000 Yên Nhật
(Công ty con có 100% vốn đầu tư của Integrex Inc.)
Địa chỉ
7F 5-8-14 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo, Nhật Bản

Để biết thêm về cách trung tâm này xử lý thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (Chính sách quyền riêng tư)" ​​của TSUHO Support Center Co., Ltd.

“Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” của trung tâm này